Strona głównaDane kontaktowe
  Strona głównaAkustyka pomieszczeńSpecyfikacja różnych pomieszczeń biurowych
Wprowadzenie
Specyfika różnych pomieszczeń biurowych
Komfort akustyczny
Maskowanie dźwięków
Sieć akustyczna LogiSon™
Usługi dostosowane
do potrzeb

Gwarancja
odpowiedzialności

Lista wybranych Klientów
Prezentacja systemu LogiSon
Partnerzy
Do pobrania
 

Specyfikacja różnych pomieszczeń biurowych

Zasięg naszej oferty obejmuje każdy rodzaj biura i jego specyficzne potrzeby. Posiadamy kompleksowe rozwiązania umożliwiające eliminację wszelkich problemów związanych z akustyką i komfortem pracy.

 Otwarte przestrzenie biurowe (Open-Spaces)
  Właściwie zaprojektowane otwarta przestrzeń biurowa zapewnia przyjazne i dynamiczne miejsce pracy dla wielu grup pracowników.


 Pojedyncze "zamknięte" biura
  Spójne podejście do zagadnień izolacji akustycznej, zarówno w kwestii prognozowania, jak i korekty istniejących warunków jest najlepszym sposobem i gwarancją satysfakcji użytkownika, przy niskich nakładach inwestycyjnych.


 Centra telefoniczne (Call-Centers)

 Oddziały bankowe
  Charakter i zakres usług oferowanych przez instytucje finansowe zmienia się bardzo szybko.Otwarte przestrzenie biurowe (Open-Spaces)
Właściwie zaprojektowane otwarta przestrzeń biurowa zapewnia przyjazne i dynamiczne miejsce pracy dla wielu grup pracowników:

Osiągnięcie właściwej akustyki w takim środowisku oznacza łatwą komunikację werbalną w niewielkiej odległości, a jednocześnie ochronę personelu przed hałasem pochodzącym z sąsiadujących stanowisk pracy.

Koszty eksploatacyjne w budynkach sektora usług niematerialnych nie pozwalają firmom na zapewnienie każdemu pracownikowi osobnego biura. W konsekwencji wiele takich firm decyduje się na zastosowanie otwartych przestrzeni biurowych, ze względu na wynikające z tego oszczędności, jak również by usprawnić komunikację.

Wysokiej jakości środowisko akustyczne przyczynia się do dobrego samopoczucia oraz większej motywacji pracowników.

Korzyści płynące z dobrej akustyki mogą być obiektywnie analizowane w firmowych statystykach: zmniejszenie współczynnika błędów, malejąca nieobecność i fluktuacja kadry, jak również wzrost wydajności, produktywności i kreatywności pracowników.

Właściwe rozwiązania akustyczne wdrożone na wczesnym etapie projektu nie są tak kosztowne, jak zastosowanie nieodpowiednich rozwiązań, co niestety często ma miejsce.

Spójne, kompleksowe działania dają bardzo często znaczące oszczędności.


Pojedyncze "zamknięte" biura
Spójne podejście do zagadnień izolacji akustycznej, zarówno w kwestii prognozowania, jak i korekty istniejących warunków jest najlepszym sposobem i gwarancją satysfakcji użytkownika, przy niskich nakładach inwestycyjnych.

Nasz partner, firma Environment Acoustics na drodze wieloletnich badań i analiz, określiła skalę intymności i poufności, która określa potrzeby użytkownika.

Innymi słowy - oczekiwania użytkownika przekładane są na parametry akustyczne, które z kolei pozwalają na określenie koniecznych i właściwych rozwiązań. Stanowią one idealną równowagę pomiędzy potrzebami użytkownika, a inwestycyjnymi ograniczeniami firmy.

Biorąc pod uwagę, że firmy zmieniają swoją strukturę na ogólnie przyjętych zasadach, staramy się zawsze proponować rozwiązania, które oferują możliwie największą elastyczność bez dodatkowych kosztów.


Centra telefoniczne (Call-Centers)

Wysoki stres akustyczny w centrach telefonicznych jest ściśle związany z charakterem działalności jak i dużą gęstością personelu. Najczęściej powodem tego stresu są zakłócenia akustyczne. Konsekwencje takich zakłóceń można łatwo zmierzyć: bardzo wysoki współczynnik błędów, zwiększający się czas odpoczynku pomiędzy kolejnymi rozmowami telefonicznymi, wydłużający się czas rozmów telefonicznych wraz z upływem dni tygodnia, zwiększona nieobecność oraz fluktuacja kadry.
Proponowane przez nas, spójne rozwiązania akustyczne są specjalnie dostosowane do potrzeb "call centers" pozwalające firmom uzyskiwać wymaganą wydajność personelu, jak również dobre samopoczucie operatorów telefonicznych.


Oddziały bankowe
Charakter i zakres usług oferowanych przez instytucje finansowe zmienia się bardzo szybko.

Standardowe operacje, szczególnie te w świecie biznesu, odchodzą od tradycyjnych usług i transakcji w kasie, na rzecz bankowości internetowej. Proste transakcje gotówkowe mogą być obecnie realizowane w bankomatach lub wpłatomatach czynnych całą dobę.

Z drugiej strony doradztwo personalne zaczyna nabierać ogromnego znaczenia. Sprawy, których ono dotyczy są bardziej złożone i zwykle wiążą się z bardzo poufnymi informacjami.

Wizja "otwartego" banku oraz potrzeba oferowania klientowi miłego, przyjaznego powitania i podjęcia, zaowocowała nowym trendem skierowanym na "otwarte" oddziały bankowe.

Spójne i kompleksowe rozwiązania akustyczne, specjalnie zaadoptowane by sprostać potrzebom oddziałów bankowych, pozwalają bankom pogodzić potrzebę poufności informacji z koncepcją miłego podjęcia klienta, jak również estetyczną wizją architekta.

ACOUSTIC SOLUTION © 2005 Wszystkie prawa zastrzeżone
eProjekt.pl - Projektowanie stron internetowych